Διαγωνισμός

επείγουσα έρευνα αγοράς για την προμήθεια μη αναλώσιμου υλικού

Τίτλος - Περιγραφή:
επείγουσα έρευνα αγοράς για την προμήθεια μη αναλώσιμου υλικού
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Οργανική Μονάδα Έδρας (Άγιος Νικόλαος)
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/09/2021 08:51
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/09/2021 08:51
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/09/2021 10:15
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3704
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
21REQ009137439
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
8433
Αριθμός Απόφασης:
1899
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Παρατηρήσεις

επισ/νται προδιαγραφές

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

09/09/2021 10:15 13/09/2021 10:15


Υπό Προμήθεια Είδη