Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
επείγουσα έρευνα αγοράς για την προμήθεια αναλωσιμού - υγειονομικού υλικού 3006 21/01/2021 09:57 28/01/2021 09:00
επείγουσα έρευνα αγοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού φαρμακείο(φίλτρα νεφρικής υποστήριξης) 3005 20/01/2021 13:24 29/01/2021 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 3004 20/01/2021 13:18 28/01/2021 10:00
επείγουσα έρευνα αγοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού φαρμακείο 3003 20/01/2021 12:59 25/01/2021 10:00
επείγουσα έρευνα αγοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης. 3002 20/01/2021 11:29 27/01/2021 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 3001 20/01/2021 11:22 27/01/2021 10:00
επείγουσα έρευνα αγοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης. 3000 20/01/2021 10:52 25/01/2021 10:00
επείγουσα έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών τεχνικής υπηρεσίας και μη αναλώσιμου υλικού 2999 20/01/2021 10:24 25/01/2021 10:00
επείγουσα έρευνα αγοράς για την προμήθεια μη αναλώσιμου υλικού 2998 20/01/2021 09:46 25/01/2021 10:00
επείγουσα έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας -καθαρισμού 2997 20/01/2021 09:29 25/01/2021 10:00
Δείτε όλους τους ενεργούς διαγωνισμούς >

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΗ 12/19-01-2021 2995 19/01/2021 11:11 19/01/2021 14:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 2993 19/01/2021 09:53 21/01/2021 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2992 18/01/2021 13:15 21/01/2021 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΗ 11/18-01-2021 2991 18/01/2021 12:43 18/01/2021 14:30
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2990 18/01/2021 10:57 21/01/2021 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2989 18/01/2021 10:10 21/01/2021 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2988 18/01/2021 09:36 21/01/2021 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗ 10 2986 18/01/2021 09:48 18/01/2021 11:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗ 9 2985 18/01/2021 09:29 18/01/2021 11:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2984 18/01/2021 09:08 21/01/2021 10:00
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >