Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΗ 19/2020 2022 27/01/2020 10:40 27/01/2020 12:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2006 20/01/2020 12:56 24/01/2020 10:00
ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΡΑΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FORMULA THERAPY 2005 20/01/2020 11:41 24/01/2020 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 2004 20/01/2020 11:04 24/01/2020 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 2003 20/01/2020 10:52 22/01/2020 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 2002 20/01/2020 10:43 24/01/2020 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2001 16/01/2020 14:06 23/01/2020 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΗ 15/2020 2000 16/01/2020 09:21 17/01/2020 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΗ 13/2020 1999 15/01/2020 10:01 16/01/2020 10:01
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1998 15/01/2020 08:40 24/01/2020 10:00
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >