Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1415 24/04/2019 12:25 03/05/2019 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 1414 24/04/2019 11:16 03/05/2019 10:00
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ 1413 24/04/2019 09:59 07/05/2019 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1412 24/04/2019 09:37 03/05/2019 10:00
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ WC 1411 23/04/2019 12:51 02/05/2019 10:00
UPS RIELLO MST 30 (30KVA) 1410 23/04/2019 12:38 06/05/2019 10:00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΗΚΓ ECG 9620M NIHON KOHDEN KARDIOFAX 1408 23/04/2019 12:01 26/04/2019 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1407 23/04/2019 11:33 03/05/2019 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 1406 23/04/2019 10:54 03/05/2019 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1405 23/04/2019 10:35 03/05/2019 10:00
Δείτε όλους τους ενεργούς διαγωνισμούς >

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANTIVIRUS 1401 22/04/2019 12:11 25/04/2019 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1400 22/04/2019 11:46 25/04/2019 10:00
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ) 1399 22/04/2019 11:23 23/04/2019 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1398 22/04/2019 10:30 24/04/2019 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΑΝ 1397 22/04/2019 10:07 24/04/2019 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗ 64 1395 17/04/2019 08:45 17/04/2019 12:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗ 63 1394 17/04/2019 08:31 17/04/2019 14:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1392 16/04/2019 13:10 17/04/2019 11:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1390 16/04/2019 08:44 17/04/2019 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1389 16/04/2019 08:18 17/04/2019 10:00
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >