Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) 3843 27/10/2021 13:04 02/11/2021 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΔΙΠΛΟ) 3842 27/10/2021 12:23 02/11/2021 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ) 3841 27/10/2021 12:03 02/11/2021 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) 3840 27/10/2021 11:28 02/11/2021 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) 3839 27/10/2021 11:11 02/11/2021 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) 3838 27/10/2021 10:59 02/11/2021 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 3837 27/10/2021 10:48 02/11/2021 10:00
προμήθεια Πόρτα Εισόδου Παιδιατρικής Κλινικής 3836 25/10/2021 14:12 01/11/2021 10:00
προμήθεια υγειονομικού υλικού φαρμακείο 3835 25/10/2021 14:05 01/11/2021 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) 3834 25/10/2021 13:54 01/11/2021 10:00
Δείτε όλους τους ενεργούς διαγωνισμούς >

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
επείγουσα έρευνα αγοράς για την προμήθεια ορθοπεδικού υλικού με αρ.αιτησης 214/2021 3827 22/10/2021 13:28 22/10/2021 14:30
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ) 3822 20/10/2021 14:37 26/10/2021 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ-213) 3821 20/10/2021 12:51 20/10/2021 14:30
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ-208) 3819 20/10/2021 10:54 20/10/2021 14:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ) 3818 19/10/2021 13:30 26/10/2021 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 3817 19/10/2021 13:54 25/10/2021 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 3815 19/10/2021 13:19 25/10/2021 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 3814 19/10/2021 13:02 25/10/2021 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 3813 19/10/2021 13:03 25/10/2021 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ)(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ α/α 3779) 3812 18/10/2021 14:42 25/10/2021 10:00
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >