Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΗ 132/2019 1700 22/08/2019 10:37 23/08/2019 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ(EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α/Α1679-ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ) 1693 19/08/2019 13:58 23/08/2019 10:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΗ 131/2019 1692 19/08/2019 09:49 19/08/2019 14:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΗ 129 1691 16/08/2019 12:53 16/08/2019 14:30
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΗ 130 1690 16/08/2019 12:38 16/08/2019 14:30
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΗ 128 1689 16/08/2019 12:15 16/08/2019 14:00
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗ 127 1688 14/08/2019 10:49 14/08/2019 12:00
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕ SAT ΚΑΙ ΣΦΥΞΕΙΣ 1687 13/08/2019 10:15 23/08/2019 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 160Χ80 1686 13/08/2019 09:59 20/08/2019 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1685 13/08/2019 09:18 16/08/2019 10:00
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >