Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Οργανική Μονάδα Έδρας (Άγιος Νικόλαος)
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/04/2020 12:39
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/04/2020 12:39
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/05/2020 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2211
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
20REQ006556537
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
3487
Αριθμός Απόφασης:
871
Τμήμα:
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

14/05/2020 10:00 18/05/2020 10:00


08/05/2020 10:00 14/05/2020 10:00


04/05/2020 10:00 08/05/2020 10:00


30/04/2020 10:00 04/05/2020 10:00


27/04/2020 10:00 30/04/2020 10:00


23/04/2020 10:00 27/04/2020 10:00


21/04/2020 10:00 23/04/2020 10:00


16/04/2020 09:00 21/04/2020 10:00


Υπό Προμήθεια Είδη