Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Οργανική Μονάδα Έδρας (Άγιος Νικόλαος)
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
03/04/2020 09:14
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
03/04/2020 09:14
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
10/04/2020 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2186
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
20REQ006518988
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
3139
Αριθμός Απόφασης:
808
Τμήμα:
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Παρατηρήσεις

ΕΠΙΣ/ΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη