Διαγωνισμός

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΗ 173/2019

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΗ 173/2019
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Οργανική Μονάδα Έδρας (Άγιος Νικόλαος)
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
15/10/2019 14:16
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
15/10/2019 14:16
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
16/10/2019 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1838
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1313
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
19REQ005707847
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
9462β
Αριθμός Απόφασης:
2184
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

16/10/2019 10:00 16/10/2019 11:00


Υπό Προμήθεια Είδη