Διαγωνισμός

Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών (ΠΛΗΡΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ STERRAD 100S)του ΓΝ Λασιθίου (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Για να υποβάλλετε προσφορά, πρέπει να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε, πατήστε εδώ.

Τίτλος - Περιγραφή:
Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών (ΠΛΗΡΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ STERRAD 100S)του ΓΝ Λασιθίου (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Οργανική Μονάδα Έδρας (Άγιος Νικόλαος)
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ενεργός
Δημοσίευση:
23/06/2022 12:45
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
23/06/2022 12:45
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
01/07/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4506
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
0887
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
22REQ010792627
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
22REQ010792654
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
7117
Αριθμός Απόφασης:
7081
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Υπό Προμήθεια Είδη