Διαγωνισμός

Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών (ΚΑΣΕΤΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ MOQUET TΗΣ SIEMENS) του ΓΝ Λασιθίου (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Για να υποβάλλετε προσφορά, πρέπει να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε, πατήστε εδώ.

Τίτλος - Περιγραφή:
Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών (ΚΑΣΕΤΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ MOQUET TΗΣ SIEMENS) του ΓΝ Λασιθίου (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Οργανική Μονάδα Έδρας (Άγιος Νικόλαος)
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ενεργός
Δημοσίευση:
23/06/2022 08:06
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
23/06/2022 08:06
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
28/06/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4501
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1439
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
22REQ010792073
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
22REQ010792097
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
7121
Αριθμός Απόφασης:
7081
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ)

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

27/06/2022 10:00 28/06/2022 10:00


Υπό Προμήθεια Είδη