Διαγωνισμός

Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ)του ΓΝ Λασιθίου (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Για να υποβάλλετε προσφορά, πρέπει να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε, πατήστε εδώ.

Τίτλος - Περιγραφή:
Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ)του ΓΝ Λασιθίου (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Οργανική Μονάδα Έδρας (Άγιος Νικόλαος)
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ενεργός
Δημοσίευση:
22/06/2022 08:08
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
22/06/2022 08:08
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
30/06/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Ποσοστό Έκπτωσης
Αριθμός Διαγωνισμού:
4497
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1611
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
22REQ010780426
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
22REQ010780449
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
7061
Αριθμός Απόφασης:
6954
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Υπό Προμήθεια Είδη