Διαγωνισμός

Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιδραστηρίων του ΓΝ Λασιθίου (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Τίτλος - Περιγραφή:
Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιδραστηρίων του ΓΝ Λασιθίου (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Οργανική Μονάδα Έδρας (Άγιος Νικόλαος)
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
22/06/2022 08:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
22/06/2022 08:15
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/06/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4498
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
22REQ010771033
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
22REQ010771048
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
7060
Αριθμός Απόφασης:
6954
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Παρατηρήσεις

Να είναι συμβατά με τους αναλυτές του εργαστήριου

Υπό Προμήθεια Είδη