Διαγωνισμός

επείγουσα έρευνα αγοράς για την προμήθεια μη αναλώσιμου υλικού(οξύμετρα)

Τίτλος - Περιγραφή:
επείγουσα έρευνα αγοράς για την προμήθεια μη αναλώσιμου υλικού(οξύμετρα)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Οργανική Μονάδα Έδρας (Άγιος Νικόλαος)
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/09/2021 08:38
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/09/2021 08:38
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/09/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3707
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
7127
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
21REQ009168315
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
8496
Αριθμός Απόφασης:
1965
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
COVID19 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

Υπό Προμήθεια Είδη