Διαγωνισμός

επείγουσα έρευνα αγοράς για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών(συντήρηση φούρνου υγραερίου)

Τίτλος - Περιγραφή:
επείγουσα έρευνα αγοράς για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών(συντήρηση φούρνου υγραερίου)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Οργανική Μονάδα Έδρας (Άγιος Νικόλαος)
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/09/2021 08:26
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/09/2021 08:26
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/09/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3706
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
0889
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
21REQ009168123
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
8497
Αριθμός Απόφασης:
1965
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Υπό Προμήθεια Είδη