Διαγωνισμός

επείγουσα έρευνα αγοράς για την προμήθεια αντιδραστηρίων

Τίτλος - Περιγραφή:
επείγουσα έρευνα αγοράς για την προμήθεια αντιδραστηρίων
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Οργανική Μονάδα Έδρας (Άγιος Νικόλαος)
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/07/2021 14:37
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/07/2021 14:37
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
30/07/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3551
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
21REQ008955054
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
6864
Αριθμός Απόφασης:
1612
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Υπό Προμήθεια Είδη