Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Οργανική Μονάδα Έδρας (Άγιος Νικόλαος)
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
18/01/2021 09:36
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
18/01/2021 09:36
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
21/01/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2988
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1381
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
21REQ008014868
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
448
Αριθμός Απόφασης:
125
Τμήμα:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΛΙΚΟΥ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη