Διαγωνισμός

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ IR ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ IR ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Οργανική Μονάδα Έδρας (Άγιος Νικόλαος)
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
27/10/2020 09:47
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
27/10/2020 09:47
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/11/2020 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2759
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1439
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
20REQ007544788
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
10049
Αριθμός Απόφασης:
2067
Τμήμα:
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Διευκρινίσεις

27/10/2020 09:49

ΜΕ ΧΑ ΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ASHUSBCW ΓΙΑ GENERAL

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

03/11/2020 10:00 09/11/2020 10:00


02/11/2020 10:00 03/11/2020 10:00


Υπό Προμήθεια Είδη