Διαγωνισμός

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΗ 207/2020

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΗ 207/2020
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Οργανική Μονάδα Έδρας (Άγιος Νικόλαος)
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
13/10/2020 12:16
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
13/10/2020 12:16
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/10/2020 14:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2727
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1313
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
20REQ007466887
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
9674
Αριθμός Απόφασης:
203
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Παρατηρήσεις

Με κινητό πολυαιθυλένιο. Το σύστημα να διαθέτει μηριαία ανατομική πρόθεση με πρόσθετη πορώδη επικάλυψη ενιαίας ακτίνας τύπου Medial Pivot ή
ισοδύναμου σε 8 ανατομικά μεγάθη, κνημιαία πρόθεση ανατομική αναλόγων μεγεθών συμβατή για χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση σε 2 τύπους α) monoblock και β) τμηματική ενδεχόμενη στυλεό και ένθετο πολυαιθυλενίου σε τουλάχιστον 6 ύψη και σε τουλάχιστον τρεις τύπους όπως τύπου medial pivot, CS,CR

Υπό Προμήθεια Είδη