Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Οργανική Μονάδα Έδρας (Άγιος Νικόλαος)
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/10/2020 12:58
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/10/2020 12:58
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
12/10/2020 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2718
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1413
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
20REQ007418626
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
9337 Β
Αριθμός Απόφασης:
1959
Τμήμα:
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Υπό Προμήθεια Είδη