Διαγωνισμός

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΨΩΜΙ)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΨΩΜΙ)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Οργανική Μονάδα Έδρας (Άγιος Νικόλαος)
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
30/07/2020 09:37
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
30/07/2020 09:37
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
03/08/2020 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Ποσοστό Έκπτωσης
Αριθμός Διαγωνισμού:
2495
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1511
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
20REQ007109481
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
7001
Αριθμός Απόφασης:
1493
Τμήμα:
ΨΥΧΑΡΓΩΣ, ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Παρατηρήσεις

Ο υπό παράδοση άρτος πρέπει να είναι καλά παρασκευασμένος από αλεύρι τύπου 70% ,σε τεμάχια του ενός κιλού (1kg), να είναι καλά ψημένος, η διόγκωσή του να είναι κανονική και ομοιογενής, να είναι εύγευστος και απαλλαγμένος από κάθε δυσάρεστη μυρωδιά. Θα παραδίδεται τρεις ώρες μετά τον εκκλιβανισμό του με δικαιολογημένη μόνο τη νόμιμη αγορανομική αυξομείωση ως προς το βάρος του.

Β. ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ:

Η παρασκευή των αρτοσκευασμάτων πρέπει να ενεργείται πάντοτε με

επιτρεπόμενους τύπους αλεύρων και να είναι Α' ποιότητας.

1)       Αρτος γλυκός :Ο υπό παράδοση άρτος πρέπει να είναι καλά παρασκευασμένος από αλεύρι τύπου 70% ,σε τεμάχια του ενός κιλού (1kg), να είναι καλά ψημένος, η διόγκωσή του να είναι κανονική και ομοιογενής, να είναι εύγευστος και απαλλαγμένος από κάθε δυσάρεστη μυρωδιά. Θα παραδίδεται τρεις ώρες μετά τον εκκλιβανισμό του με δικαιολογημένη μόνο τη νόμιμη αγορανομική αυξομείωση ως προς το βάρος του.

2)       Αρτος  χωριάτικος :Ο υπό παράδοση άρτος πρέπει να είναι καλά παρασκευασμένος από αλεύρι τύπου 70% ,σε τεμάχια του ενός κιλού (1kg), να είναι καλά ψημένος, η διόγκωσή του να είναι κανονική και ομοιογενής, να είναι εύγευστος και απαλλαγμένος από κάθε δυσάρεστη μυρωδιά. Θα παραδίδεται τρεις ώρες μετά τον εκκλιβανισμό του με δικαιολογημένη μόνο τη νόμιμη αγορανομική αυξομείωση ως προς το βάρος του

3)       Ψωμί για τοστ: Σταρένιο ψωμί με προζύμι ,χ ωρίς συντηρητικά , διπλής συσκευασίας των 500gr ή 1000 gr

4)       Ψωμάκι για τοστ: Ατομικό σταρένιο ψωμάκι με προζύμι ,χωρίς συντηρητικά

5)       Λαγάνα Ο υπό παράδοση άρτος πρέπει να είναι καλά παρασκευασμένος από αλεύρι τύπου 70% ,σε τεμάχια του ενός κιλού (1kg), να είναι καλά ψημένος, η διόγκωσή του να είναι κανονική και ομοιογενής, να είναι εύγευστος και απαλλαγμένος από κάθε δυσάρεστη μυρωδιά.. Θα παραδίδεται τρεις ώρες μετά τον εκκλιβανισμό του με δικαιολογημένη μόνο τη νόμιμη αγορανομική αυξομείωση ως προς το βάρος του

Υπό Προμήθεια Είδη