Διαγωνισμός

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΗ 51/2020

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΗ 51/2020
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Οργανική Μονάδα Έδρας (Άγιος Νικόλαος)
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
03/04/2020 11:59
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
03/04/2020 11:59
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
03/04/2020 12:59
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Προϋπολογισμός:
€ 1.958,06 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2188
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1313
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
20REQ006521274
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
3142
Αριθμός Απόφασης:
833
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Υπό Προμήθεια Είδη